műtrágya

Február 1-jétől szigorodnak a műtrágya-vásárlás feltételei

2021. február 1-jétől lesz hatályos az Európai Parlament és a Tanács 2019/1148 rendelete, amely változást hoz többek között a műtrágyák felhasználásában és forgalmazásában. A rendelet szövege hozzáférhető, azonban annak végrehajtása a tagállamok kormányainak feladata, a végrehajtási kormányrendelet azonban ez idáig még nem jelent meg. Változás tehát lesz, de jelen pillanatban még csak a rendelet szövegét tudjuk megvizsgálni abból a szempontból, mire számíthatnak a szántóföldi növénytermesztők.

Milyen műtrágyákat érint a korlátozás?

Jelenleg nincs korlátozás arra vonatkozóan, hogy ki, mennyi műtrágyát vásárol, természetesen a vásárlónak be kell tartani a biztonságtechnikai adatlapon szereplő utasításokat, amelyek a tárolásra és a felhasználásra vonatkoznak. Ezen felül meg kell őrizni a biztonságtechnikai adatlapot. 

Milyen változásokat hoz az EU-rendelet? Lássuk először a pontos adatokat. Az Európai Parlament és a Tanács 2019/1148 rendelete, mely február 1-jétől lesz hatályos, korlátozott robbanóanyag-prekurzorrá nyilvánítja az ammónium-nitrátot, illetve az ammónium-nitrát tartalmú keverékeket (ide tartoznak a műtrágyák is), ahol a keverék ammónium-nitrátból származó nitrogén tartalma nagyobb, mint 16 tömegszázalék (ez a határérték a keverékben 45,7 % ammónium-nitrátnak felel meg); valamint a kénsavat 15 tömegszázalék koncentráció felett.

Pontosan milyen műtrágyák esnek a rendelet hatálya alá? Jelenleg a megadott tömegszázaléknál magasabb arányban tartalmaz ammónium-nitrátból származó nitrogént például az ammónium-nitrát megnevezésű műtrágyák, de szintén ebbe a kategóriába tartozik a pétisó és a mész-ammon-salétrom műtrágyák.

Miben változik a műtrágya vásárlása, szállítása és tárolása?

Az új rendelet azért született, mert számos baleset történt az ammónium-nitráttal és az ammónium-nitrát alapú műtrágyákkal kapcsolatban, emlékezzünk csak vissza a tavaly nagy visszhangot kiváltó libanoni esetre, amikor 180 személy halálát és óriási kárt okozott 2700 tonna nem megfelelően tárolt műtrágya robbanása.

A szállítás már most is szigorúan szabályozott, az ammónium-nitrát ADR 5.1 osztályba tartozik, azaz gyújtó hatású, oxidáló anyag, szállítása csak az ADR (közúti) szabályozásnak megfelelően történhet.

A tárolás mikéntjét ezentúl is a biztonságtechnikai adatlapok határozzák meg. Fontos a megfelelő tárolási hely kiválasztása: el kell kerülni a nedvesség felvételét, el kell kerülni a szennyeződést, éghető anyagokat távol kell tartani (ezért nem tarthatjuk a rakodójárműveket, erőgépeket közvetlenül a műtrágyás zsákok mellett).

A változás lényege

Amiben a rendelet lényegi változást hoz, az a vásárlás nyomon követhetősége. Magánszemélyek nem juthatnak hozzá ezentúl ammónium-nitrát tartalmú műtrágyához, ha az ammónium-nitrátból származó nitrogéntartalom több mint 16 tömegszázalék. Őstermelők, vállalkozók vásárolhatnak, de az átvételkor meg kell adniuk az adataikat, és hogy mire fogják felhasználni. 

A műtrágyák forgalmazása is szigorodni fog, a forgalmazók további szabályoknak kell majd megfeleljenek annak érdekében, hogy a vásárlás folyamata átláthatóbb, könnyebben ellenőrizhető legyen.

A Hírös Agráriánál fokozottan figyelünk arra, hogy napirenden legyünk a törvényi előírásokkal. A műtrágyák tárolásában is tudunk segíteni Önnek, ha szükséges, felhasználásig raktározzuk a megvásárolt termékeket. Ha műtrágyával kapcsolatos kérdése van, forduljon bizalommal hozzánk>>