Már ellenőrzik a növényvédőszerek kezelését

Már ellenőrzik a növényvédőszerek kezelését

Egyre több gazdát jelölnek ki ellenőrzésre a kormányhivatalok. Az ellenőrzés során megnézik, engedélyezett szereket használ-e a gazda, képzettsége alapján jogosult-e azokat használni, hol és hogyan tárolja őket, nyilvántartja-e a felhasználást. 

Mit kérnek az ellenőrzés során?

  • Gazdálkodási Napló (egyik oldala a Permetezési Napló)
  • zöldkönyv 
  • a magasabb kockázatú, korlátozott forgalmú, I. és II. forgalmi kategóriába tartozó növényvédőszerek használata esetén a növényvédő szakmérnökkel kötött szerződés
  • növényvédőszerek számlái vényekkel
  • göngyöleg leadási papír
  • talaj mintavételi jegyzőkönyvek 
  • otthoni növényvédőszer tároló
  • permetezőgépek ellenőrzése (szemrevételezés, esetleg regisztrációleadás)

Növényvédőszer-felhasználás: mit ellenőriznek?

A hatóság ellenőrzi a növényvédelemmel összefüggő biztonsági szabályok betartását. Vizsgálja, hogy a gazdaság területén történt-e szer kijuttatás. Ha igen, akkor azt a növényvédő szerhez mellékelt utasításoknak megfelelően végezték-e? A kijuttatáshoz használt gépek megfelelő műszaki állapotban voltak-e?

Az ellenőrzések során megnézik, hogy a felhasználó végzettsége megfelelő volt-e. Az I. és II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédőszerek vásárlásához, felhasználásához növényvédő szakemberrel kötött szerződés, illetve zöldkönyv szükséges, ennek okairól itt írtunk korábban (LINK: https://hirosagraria.hu/mi-teendoje-termelonek-ha-novenyvedoszerre-van-szuksege/).  

Ellenőrzik, hogy a felhasznált szer rendelkezett-e hatósági engedéllyel. A hatóság megvizsgálja, hogy a termelő az engedélyezett kultúrában és dózisban adta-e ki a szert, továbbá betartotta-e a munkaegészségügyi és élelmezés-egészségügyi várakozási időt.

Az ellenőrzések kiterjednek a növényvédő szerek elkülönítésére használt tárolók, raktárépületek műszaki állapotára is, valamint a tárolt szerek jelölésére is. A termelőnek azokat zárt méregszekrényben kell tárolnia – még kis mennyiség használata esetén is.

Az ellenőrzések egyik fontos része a növényvédőszer-használathoz kötődő dokumentálás vizsgálata. A permetezési naplót folyamatosan vezetni kell, és az utolsó bejegyzést követő három évig meg kell őrizni. A támogatási időszak alatt kötelező Gazdálkodási Napló GN10 jelű lapja is megfelel a permetezési napló elvárásainak.

Ha a termelő növényvédő szert raktároz, akkor arról is naprakész nyilvántartást kell vezetnie. E kötelezettség I. forgalmi kategóriás szerek esetén minden tételre vonatkozik. A II. és III. kategóriás szereknél csak 25 kg feletti raktárkészlet esetén kell nyilvántartást vezetni. Ez utóbbi esetekben a nyilvántartásnak megfelel a szer vásárlásáról kapott számlabizonylat és a folyamatosan vezetett készletnyilvántartó lap. A növényvédőszer-raktárkészletek számlabizonylatait öt évig meg kell őrizni.

A Hírös Agráriánál lehetősége van I. és II. forgalmi kategóriába tartozó növényvédőszerek beszerzésére is. Ha kérdése van, forduljon bizalommal szakmérnökeinkhez>>

Scroll to Top